de achterwacht

X:
“De RID maakt dan zelf een inschatting, en dit was niet ernstig genoeg. Als het serieus is, horen we snel weer iets.”

We hebben hem thuis onverwacht bezocht en hem geconfronteerd met onze vermoedens, dus zonder
machtiging en bevelen zijn we bij hem naar binnen gegaan. Hij werkte volledig mee en was redelijk open. We hebben vragen gesteld over vrienden, financiën, en we hebben zijn tapes [beeldopnamen] bekeken. Daarna waren we er voor negentig procent van overtuigd dat het inderdaad om ‘culturele foto’s’ ging en dat hij naar de Verenigde Staten zou gaan om te studeren. Alle informatie hebben we wel doorgegeven aan de RID, zo van kijken jullie er ook nog even naar. De RID kwam twee dagen later met het bericht “dat zit wel goed, jullie kunnen wel stoppen met deze persoon”. Daarmee was de kous af.”

De op 1 februari 2007 in werking getreden  ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ gaf de politie nieuwe bevoegdheden in de aanpak van terrorisme. Al bij een aanwijzing dat een terroristisch misdrijf zal worden gepleegd mag de politie bijzondere bevoegdheden (afluisteren, observeren, infiltreren, e.d.) inzetten. Tussen februari 2008 en februari 2009 zijn er in totaal 29
terrorismegerelateerde opsporingsonderzoeken gestart. Slechts in 3 van deze 29 zaken is gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsbevoegdheden op grond van aanwijzingen.

Lees de evaluatie hier.

Posted in rid